מאמרים

הפחד מהפסדים

אחת מהנחות היסוד המכוננות את התאוריה הכלכלית היא שאנשים יודעים מה טוב להם, ובהחלטותיהם הם תמיד רציונאליים ומשתמשים במידע שברשותם באופן לוגי ועקבי כדי להעצים ולמקסם את התועלת הפרטית שלהם.
מחקרים בשנים האחרונות המשלבים מחקר פסיכולוגי קוגנטיבי וכלכלי מצביעים על מושכלה זו כשגויה ביסודה. התמיהה שעלתה על מצחם של החוקרים בדבר התוצאות, שנציגם לקמן, עוררה תהיות רבות באשר לחשיבה האנושית פסיכולוגית בפעילות כלכלית.

אחת מהתופעות הבולטות עליהן דיברו החוקרים היא "שנאת ההפסד". טענתם הייתה כי אנשים מייחסים חשיבות גדולה יותר להפסדים מאשר לרווחים. אם נרצה לפשט את הקביעה במספרים, נאמר שלרבים מאיתנו הכאב הכרוך בהפסד של 1,000 ש"ח גדול בהרבה מאשר ההנאה הנגרמת מרווח של 1000 ש"ח. ולכאורה ההימור לפני ביצוע הפעולה היה סימטרי לחלוטין ובכל זאת רבים יימנעו מכך אלא אם כן הרווח שיציעו להם גדול פי 2 לפחות מההפסד החשיבה תשתנה. חשיבה שכזו עלולה להוביל אנשים להתנהגות לא רציונאלית, מה שיגדיל את ההפסד שלהם. למשל, אנשים יירתעו לשנות את מקום העבודה שלהם או להעתיק את ביתם למקום חדש כי לדידם החסרונות מקבלים משקל גדול יותר מאשר היתרונות.
באיזה מן ההתנהגויות הכלכליות דבר זה בא לידי ביטוי. אנשים רבים לא מוכנים להודות כי הם הפסידו לכן גם אם הם רואים שמנייתם עלולה לירד הם בכל זאת נמנעים משיקולים לא ברורים להשאיר את המנייה בבעלותם על מנת להרגיש תחושת ניצחון.

המשך מאמר