מאמרים

הפחד מהפסדים - המשך למאמר

מחשבה שכזו נמצאת גם בנדל"ן. בימי מיתון נדל"ן למשל, היקף העסקות מצטמצם למרות שההחלטה האם למכור או למכור דירה צריכה להיות תלויה בשווי שאנחנו חוזים שיהיה לה לעתיד לבוא ולא בערך בזמן הרכישה.

זאת ועוד המחקרים מלמדים כי אנשים נוטים למכור דווקא ניירת ערך בעלי רווח ומשום מה לא את אלה שירדו, מתוך תקווה לא ברורה ממניעים פסיכולוגיים של הגנה עצמית כי את הפסידהם הם יחזירו לעצמם. טענותיהם מטוייחות ומיופות כעשייה קוסמטיקאית ענפה המתכחשת לפרצופה האמיתי של המציאות.

אלא שלפעמים כאשר צריכים כסף טוענים מומחי כלכלה מוטב לחתוך הפסדים מאשר להחליף גלגל בעלייה. התחושה השגויה אצל בני האדם, שנובעת מתוך הגנה עצמית פסיכולוגית משובשת, שכל עוד שהם אינם מוכרים הם לא הפסידו פוגעת החשיבה הרציונאלית שלהם. לדידם מכירת מנייתם או ניי"ע שלהם כמוה כהרמת דגל לבן

חוסר הכנות והודאה היא שורש הבעיה. ולא רק זאת. מצאו, שמשקיעים מגלים נטייה לא ברורה לשוב ולהשקיע במניה בה קטפו רווח נאה לעומת מניה בה הפסידו. החזרה למניה הטובה כאילו יש בה מזל מגי שצופן להם טובות ונצורות. כל ההתנהגויות הכלכליות האלו עלולות לעוות באופן דרמטי את תיק ההשקעות שהם מנהלים. כי אם אנשים מוכרים יחסית כשהם מרוויחים ולא מוכרים כשהם מפסידים יתמלא התיק שלהם עם מניות רבות ביותר של הפסדים.

חזרה לחלק ראשון